Atletträning för Alla

För Dig som vill bli väl tränad!


Värmer upp...
Stacks Image 10646


Atletträning för Alla

JUST NU TILL SPECIALPRIS 795kr (ord. 995kr)
Boken Atletträning är skriven av Coachen Gyula Bercsenyi och tillhör en serie av totalt fem böcker. Hela bokserien med namnet Rörelseevolutionen beskriver en resa från prehab och motion för bättre välbefinnande och hela vägen fram till avancerad tävlingsinriktad träning. Atletträning för alla är nummer tre i serien och vänder sig för dig som inte bara vill nöja dig med att motionera för bättre välbefinnande utan även vill ytterligare öka din fysiska prestanda till att uppnå atletismens första grundnivåer.

Träningsmodellen går ut på att träna upp kroppens fem fyselement - styrka, uthållighet, snabbhet, rörlighet samt koordination och samtidigt få en optimal balans mellan dem. Målet är att utveckla kroppens hela register till att få en mer atletisk prestanda. Träningsmodellen benämner författaren för ”Element 5 Training” som har sin grund i funktionell träning och ”Back to Basics” vilket betyder gränsöverskridande naturliga rörelser med varierad belastningar och intensitetsnivåer. Träningen är väldigt varierad, enkel, effektiv och intensiv och är oslagbar om du vill komma i ditt livs form. Du kommer att få verktygen till att kunna uppnå mål som du inte trodde var möjliga.

Välkommen till Atletens värld och hoppas att du också blir inspirerad att bli en Atlet! Gyula Bercsenyi

Kommande tillfällen

27-28/6 2024 Lic. MultiAltet tränare Block 1 & 2, Eskilstuna
29-30/6 2024 Lic. MultiAltet tränare Outdoor, Eskilstuna
24/9-1/10 2024 StarkareVeckan, Playitas Fuerteventura
19-20/10 2024 Lic. MultiAltet tränare Block 1 & 2, Online
26-27/10 2024 Lic. MultiAltet tränare Block 1 & 2, Online
26-27/10 2024 Lic. MultiAltet tränare Outdoor, Online
9/11 2024 Starkare event, ONLINE
22-29/11 2024 AtletVeckan, Playitas Fuerteventura
22-29/11 2024 StarkareVeckan, Playitas Fuerteventura
7-14/12 2024 StarkareVeckan, La Palma Princess Vital & Fitness
17-24/1 2025 Starkareveckan, Playitas Fuerteventura
1/3 2025 Starkare event, Stockholm
14-21/3 2025 StarkareVeckan, Playitas Fuerteventura
14-21/3 2025 AtletveckanVeckan, Playitas Fuerteventura

 Se hela kalendern
 Kontakta oss för fler datum eller om ni önskar att vi genomför event i samarbete.


Atletbokens målgrupp och innehåll

Stacks Image 5641
Målgrupp
Målgruppen är stor, då alla kan träna som en Atlet oavsett målbild, ålder eller träningsbakgrund. Frågan blir snarare: till vilken nivå vill du utveckla din fysik? Idag skulle betydligt fler tränande individer behöva träna som en atlet eftersom bokens lägsta prestationsnivåer rekommenderas till alla som vill eller redan genomför någon typ av motionslopp.

• Du som vill genomföra ett motionslopp

• Du som tränar någon typ av sport

• Du som vill uppnå konkreta träningsmål

• Du som vill ha hjälp med träningsmålsättningar

• Du som vill bygga upp din fysik från grunden

• Du som vill bli vältränad på riktigt

• Du som vill stoltsera med en bra fysik

Vad får du
Boken innehåller fler än 500 sidor och är inte tänkt att användas som en vanlig bok utan mer som ett uppslagsverk och som utbildningsmaterial. Bli din egen tränare!
- Du får mängder av kunskap och tips från start till slutmål oavsett målbild
- Konkreta åtgärdsprogram om hur du bli stark, uthållig, rörlig, koordinerad och snabb - Hur du kartlägger din fysik, skapar målbild och sätter ihop ditt program
- Hur du bygger din fysik från grunden och uppåt
- Vi vägleder dig genom vilka träningsrörelser du ska välja först, hur de ska utföras och när det är dags att byta till en svårare rörelse
- Rörelsernas förbjudna positioner kontra säkra utförande
- Hur du tränar upp ledlåssystemet för ökad kraftöverföring genom kroppen
- Effektivisera din återhämtning genom 3 olika system
- Beskrivning med mål och syfte på över 250 olika träningsrörelser
- Fler än 100 konkreta resultatmål att uppnå inom bl.a. styrka, uthållighet, rörlighet, koordination, snabbhet och stabilitet - Hänvisning till vart fysbalansen går mellan de olika fyselementen
- Hur du energisätter din kropp med utgångspunkt av din målsättning - Flera färdigställda mallar som hjälper dig steg för steg hur du uppnår dina egna mål
Så här använder du boken
Författaren med sitt team har lagt ner mycket tid på att göra boken så logiskt uppbyggd som möjligt och hoppas att nedanstående förklaringar kan vara till en hjälp.

Vad är atletträning?
Själva kärnan i boken, den teoretiska grundträningen som Atletträning bygger på, hittar du i kapitel 1. Det finns en röd tråd i hur jag tänker kring träningen, oavsett vilket element som tränas. Här hittar du bl.a. förklaringarna till vad Atletträning innebär och alla dess principer som t.ex. Fysikpyramiden, Atletnivåerna, tekniker, arbetseffekt mm.

Atlettest
I kapitel 2 hittar du testsystemet Atlet 5an, vilket visar din atletiska prestanda. Genom detta test får du reda på dina starka kontra svaga sidor. Det ger en fingervisning om vad du bör träna mer eller mindre på.

Elementträning
I kapitel 3-8 beskrivs träningen för varje Element och hur det kan utveckla Atletens helhetsfysik. Här hittar du också Element5orna som visar 5 basrörelser som lägger grunden för varje element. Dessa 5 rörelser kan Atleten använda både som ett test men även som vanliga rörelser i träningsprogrammet. Efter Element5orna hittar du den teoretiska avdelningen där jag förklarar grundläggande tankar kring hur du tränar elementen som en Atlet. Sist kommer avdelningen med rörelsebanken där jag tar upp de rörelser jag tycker är viktigast för Atletens utveckling inom respektive område.

Stabilitetsträning
I kapitel 9 hittar du Stabilitetsträningen. Efter en kort teoretisk genomgång om vikten att hålla ihop kroppen samt hur vi kan träna upp kraftöverföringen genom kroppen, hittar du stabilitets 5an innehållande de fem grundrörelserna. Därefter en rörelsebank tillhörande de tre ledlåssystemen.

Återhämtning och egenvård
I kapitel 10 beskriver jag hur en Atlet tänker och gör för att öka sin återhämtningsförmåga, vilket i längden kommer skilja vinnarna från förlorarna. Detta område blir viktigare och viktigare ju högre upp du kommer i Atletnivåerna.

Träningsprogram
I kapitel 11 förklarar jag teoretiskt hur ett Atletprogram ser ut och varför. Sedan kommer du hitta mallar för hur du kartlägger din fysik, formulerar tydliga mål samt dels skapar egna program eller hittar redan färdiga träningsprogram i vår programbank. Flera av sidorna finns som pdf-filer, vilka kan skrivas ut och användas som mallar.

Atletkost
Kapitel 12 handlar om kost. Desto hårdare Atleten tränar desto viktigare blir Atletens kostintag. Under detta kapitel hittar du svaret på de tre viktiga frågeställningarna: när, vad och hur mycket ska Atleten äta. Du hittar här även ett antal Atletrecept med goda mellanmål och måltider.

Se nedan för några exempel på utdrag från Atletboken:
Stacks Image 10989
Stacks Image 10991
Stacks Image 10993
Stacks Image 10995
Stacks Image 11002
Stacks Image 11004
Stacks Image 11006
Stacks Image 11008
Stacks Image 11010
Stacks Image 11015
Stacks Image 11017
Stacks Image 11019
Stacks Image 11024
Stacks Image 11026

Personer som har tränat Atletträning
Stacks Image 11066
Hanna Vestin
Hanna började sin atletresa efter en träningsresa till Turkiet. Hon hade aldrig tränat tidigare trots en mycket aktiv familj. Hon började träna 2-3pass i veckan och idag, efter 3 år, tränar hon 5-6ggr. Utvecklingen är i toppklass vilket Hanna inte alltid är nöjd med. Idag har hon till och med börjat tävla i crossfitens masterklass och fixar bl.a. följande resultat: marklyft 130kg = 2 ggr sin kroppsvikt, benböj 110kg, stöt 60kg, bänkpress 65kg och dessutom har hon Atletnivå över 5 i både snabbhet och uthållighet.
Stacks Image 11064
Max Chiang
Max började också sin resa med Atletträningen efter att ha varit med på en träningsresa till Playitas. Han var med på en av mina första Atletveckor och började följa element 5 modellen. Max har uthållighetsträning i grunden men hade stora obalanser i sin fysik. Dessutom hade han problem med en frusen skuldra syndrom. Efter bara ett år ligger han på Atletnivå 5 inom samtliga fyselement och har idag börjat tävla i OCR (Hinderbana) samt i Triathlon Ironman.
Stacks Image 11068
Nevzat Erdogan Efter ett par år som massagekund insåg Nevzat till slut att det enda sättet att rädda hans dåliga rygg var träning. Vi började för 3 år sedan och då på den lägsta möjliga nivån. Efter ett halvår hade Nevzat gått ner 16kg i vikt och minskat midjemåttet med över 20cm. Efter ytterligare ett halvår blev ryggen mycket bättre och till slut försvann problemen helt. Idag tränar han 2-3 pass i veckan och tar 1,4ggr kroppsvikten i benböj och marklyft. Han gör sin kroppsvikt i stöt, hoppar strax under 1m i boxhopp och ror 2000m på 8:05 vilket motsvarar Atletnivå 5
Stacks Image 11070
Anders Lehto
Anders har också börjat sin element 5 träning efter en Atletvecka. Han är en gammal hockeyspelare från Luleå som också har fått en fantastisk utveckling på kort tid. Efter bara ett halvårs träning lyckades Anders vända upp sin kroppsvikt i frivändningar och tangerar sitt gamla ungdomsrekord i bänkpress på 100kg, gör 10 reps i chins och 8 minuter på rodd 2000m. Idag ett år senare har Anders börjat tävla i Crossfit.
För att bli en Atlet behöver du alltså inte vara en Elitatlet
utan bara anamma Atletens träningsfilosofi och börja
praktisera det. Det går fortare än du tror, bara du vågar
© Copyright Coach Gyula 6
bredda din träning och börja träna allsidigt efter bokens element5-filosofi.

Är Du en Atlet? - Testa Dig här!

Atlettestet - Atlet5an
Atlet5an är ett test som är framtaget för att kartlägga Atletens/Individens totala fysiska kapacitet. Testet består av 5 basrörelser från varje fyselement - styrka, uthållighet, rörlighet, koordination och snabbhet. Teströrelserna i Atlet 5:an kräver färdigheter från alla elementen men varje enskilt test kräver dock färdighet från ett specifikt i huvudsak. Testsystemet har också tagit hänsyn till att testet ska vara så okomplicerat som möjligt, utföras under en timme samt kunna genomföras på ett komplett gym eller box.

Atletnivåer 1-20
Testresultaten delas upp i 20 nivåer som ger en direkt fingervisning vart Atleten står i sin fysik. Nivåerna i sin tur är grupperade i fyra steg tillhörande var sin målgrupp enligt Fysikpyramiden. De första två stegen är till för alla som tränar regelbundet, men som inte vill lägga hela sin tillvaro på träning. Atletnivåerna 1 till 5 benämns som FörstastegsAtlet medan 6 till 10 tillhör gruppen AndrastegsAtleter. De andra två stegen är till för Atleter som vill gå ”All In” och börja tävla både nationellt och internationellt. Atletnivåerna mellan 11 och 15 benämns som TredjestegsAtlet medan nivåerna 16 till 20 benämns FjärdestegsAtlet.
FYSIKPYRAMIDEN och dess 5 steg
Steg 1 - Naturlig fysik (välbefinnande)
Fysikpyramidens första steg, Naturlig fysik, är mer kopplad till hälsa än till fysisk prestation. Prestationsnivån är den lägsta nödvändiga fysiska nivån för att klara av vardagen bra och förebygga vanliga fysiska och mentala kroppsobalanser. Denna nivå är inte speciellt hög sett ur ett träningsperspektiv men ändå hög för de flesta av dagens ”normala” individer.

Steg 2 - FörstastegsAtlet (nybörjare) För dig som inte bara vill nöja dig med att motionera för bättre välbefinnande utan ytterligare vill öka din fysiska prestanda. Prestationsnivåerna för denna FörstastegsAtlet nivå motsvarar en Atletisk grundfysik som är ett måste för alla som vill delta/deltar i någon typ av motionslopp. För att bli en FörstastegsAtlet måste du ha klarat minst Atletnivå 1 och bör ligga mellan Atletnivåerna 1 till 5.

Steg 3 - AndrastegsAtlet (motionär)
Nivån är lämpad för dig som vill ha en Atletisk basfysik samt vill börja eller redan tävlar i någon typ av sport, inte bara vill delta i någon motionslopp utan vill börja jaga bättre resultat eller vill börja deltaga i de lägsta klasserna (skalad) inom Crossfit tävlingar . Du ska ha klarat minst Atletnivå 6 och bör ligga mellan Atletnivåerna 6 till 10.

Steg 4 - TredjestegsAtlet (tävling)
Nivån är för individer som eftersträvar Atletisk tävlingsfysik och vill lägga en mycket stor del av sin tid på träning. Prestationsnivåerna är höga och ligger i linje med att tävla på RX -nivå (original standard) inom Crossfit. Du ska ska ha klarat minst Atletnivå 11 och bör ligga mellan Atletnivåerna 11 till 15.

Steg 5 - FjärdestegsAtleter (världselit)
Denna nivå är den högsta nivån inom Atletträningen. Ytterst få kan nå denna nivå som ligger i linje med världselitnivån inom Crossfit. Du ska ska ha klarat minst Atletnivå 16 och bör ligga mellan Atletnivåerna 16 till 20.

Att träna som en Atlet och element 5 träning

Stacks Image 10704
ELEMENT 5 Träning

Atletträning skiljer sig från många andra träningsmodeller genom att träningen strävar så starkt efter att uppnå konkreta fysiska mål på flera nivåer. En Atlets primära mål är att bli så vältränad som möjligt går Atletträningen ut på att öka den tränandes fysiska prestationsnivåer. Fysiska prestationsnivåerna delar författaren upp i fem steg som beskrivs i Fysikpyramiden, där varje steg representerar en viss nivå av fysiskprestationsnivå och framför allt ambitionsnivå hos individen. Denna bok tar upp hur du bygger en atletisk grundfysik som ingår i steg två och tre som är viktig redan du vill t.ex. önskar genomföra ett motionslopp, tävla inom någon sport eller vill ta dig an crossfitens lägsta tävlingsklasser.
FYSIKPYRAMIDEN och dess 5 steg

Steg 1 - Naturlig fysik (välbefinnande)
Fysikpyramidens första steg, Naturlig fysik, är mer kopplad till hälsa än till fysisk prestation. Prestationsnivån är den lägsta nödvändiga fysiska nivån för att klara av vardagen bra och förebygga vanliga fysiska och mentala kroppsobalanser. Denna nivå är inte speciellt hög sett ur ett träningsperspektiv men ändå hög för de flesta av dagens ”normala” individer.

Steg 2 - FörstastegsAtlet (nybörjare) För dig som inte bara vill nöja dig med att motionera för bättre välbefinnande utan ytterligare vill öka din fysiska prestanda. Prestationsnivåerna för denna FörstastegsAtlet nivå motsvarar en Atletisk grundfysik som är ett måste för alla som vill delta/deltar i någon typ av motionslopp. För att bli en FörstastegsAtlet måste du ha klarat minst Atletnivå 1 och bör ligga mellan Atletnivåerna 1 till 5.

Steg 3 - AndrastegsAtlet (motionär)
Nivån är lämpad för dig som vill ha en Atletisk basfysik samt vill börja eller redan tävlar i någon typ av sport, inte bara vill delta i någon motionslopp utan vill börja jaga bättre resultat eller vill börja deltaga i de lägsta klasserna (skalad) inom Crossfit tävlingar . Du ska ha klarat minst Atletnivå 6 och bör ligga mellan Atletnivåerna 6 till 10.

Steg 4 - TredjestegsAtlet (tävling)
Nivån är för individer som eftersträvar Atletisk tävlingsfysik och vill lägga en mycket stor del av sin tid på träning. Prestationsnivåerna är höga och ligger i linje med att tävla på RX -nivå (original standard) inom Crossfit. Du ska ska ha klarat minst Atletnivå 11 och bör ligga mellan Atletnivåerna 11 till 15.

Steg 5 - FjärdestegsAtleter (världselit)
Denna nivå är den högsta nivån inom Atletträningen. Ytterst få kan nå denna nivå som ligger i linje med världselitnivån inom Crossfit. Du ska ska ha klarat minst Atletnivå 16 och bör ligga mellan Atletnivåerna 16 till 20.
Element 5 träning
Träningen börjar med en kartläggning av individens fysik genom att göra testet, Atlet5an. Testet kan genomföras i princip av alla oavsett träningsnivå och ambitionsmål bara man är fullt frisk i kroppen. Efter genomfört test fyller man i vår målformulerings blankett som ska visa individens egna målbild och ambitionsnivå. Sedan när man ser mellanskillnaden mellan nuvarande status och framtida önskestatus följer man ett passande träningsprogram. Det kan individen själv skapa via kunskapen från boken eller under våra programsidor. Sedan följer individen träningen med nya tester med jämna mellanrum tills man uppnått den önskade nivån. Sedan är det upp till varje individ hur högt man vill vandra på de olika Atletnivåerna.

Övriga tjänster kring Atlettränings för alla

Stacks Image 10910
WEBBOK
Atletträning för alla är utformad som en webbok som du hittar under vår interaktiva hemsida itrainer.se. Även pappersboken har exakt samma design som webboken. Du kan inte ladda ner boken utan du kommer att kunna hitta den kapitelvis under dina sidor när du har blivit medlem på itrainer.se. När du har valt att köpa boken kommer du bli VIP medlem och förutom webboken kommer du även få full tillgång till vår filmbank där vi visar bokens träningsrörelser. VIP medlemmarna kommer även få tillgång till en del av programmen vi sänder i Atlet-Tvn, få olika rabatterande erbjudande i vår webbshop, träningsevent och träningsresor.
EXTRA TJÄNSTER
Till webboken erbjuder vi dessutom några extra tilläggstjänster.

RÖRELSEBANK
Förutom bokens 576 sidor kommer du här även hitta vår rörelsebank innehållande de flesta träningsrörelserna från boken (ca 200st) för att lättare kunna se rörelsernas utföranden. Rörelsebanken är kostnadsfri för VIP medlemmar som har köpt webboken. Rörelsebanken är under uppbyggnad och vi uppdateras veckovis och beräknas vara klar under december 2018.

PROGRAMBANKEN
Här kan du välja bland olika färdiga träningsprogram för olika prestations och ambitionsnivåer. Varje Atletprogram är på 12 veckor och är konstruerade så att de har både tydliga startnivå krav (dvs vilken fysik du bör ha för att tillgodogöra dig programmet) samt klara resultatmässiga slutmål. Först när du har uppnått slutmålen kan du gå vidare och träna efter ett högre målbildsprogram. Programmen ingår inte i något medlemskap utan kommer att kosta en avgift att ladda ner. Programbanken är under uppbyggnad och beräknas vara klar till januari 2018. Då kommer du kunna välja mellan ett 30 tal olika program.

ATLET-Tv
Atlet tv-en startar sina sändningar under januari 2018 där vi kommer att erbjuda olika fördjupningar i de olika ämnen rörande Atletträning samt träning och hälsa i stort.
ATLET-Tv-en är som en Podd fast i filmformat för att lättare kunna visa rätt och fel i rörelserna, rita och visar tabeller mm. Vi kommer även att bjuda in andra experter för att reflektera budskapet som vi förmedlar. ATLET-Tvns innehåll kommer dels vara fri, ingå i VIP medlemskap samt ha fristående betalbara program.

WEBBUTIKEN
Här hittar du ett sortiment av träningsredskap och tillbehör som ständigt kommer att utökas utbudet.

Atletträningsevent

Stacks Image 10904
Träningsevent

Vi erbjuder två olika typer av events inom temat ”Atletträning för alla”. En för dig som vill börja träna Atletträning och samtidigt känner dig oerfaren inom området 5 element träning. Då är eventet - Starkare - perfekt för dig. Medan för dig som redan tränar som en Atlet och har en bred träningserfarenhet ska delta i Atletevent
Starkare event finns idag endast som en endagars medan Atletevent kan du välja mellan 3 olika upplägg. 3 timmars (halvdag), 6 timmar (heldag) samt 12 timmar (två heldagar). Upplägget under eventen kan du läsa här nedan.

Program Starkare Stockholm 19/10 finns här>>
Program Atletträning Stockholm 20/10 finns
här>>
Program StarkareStockholm 26/10 finns
här>>
Program Atletträning Stockholm 27/10 finns
här>>
Program Stockholm 14-15/12 finns
här>>


Event 1 - Testa Atlet5an

Halvdag 3-4 timmar

Föreläsning 30min
- Vad är Atlet5an och Fysikpyramiden. Vilken nivå vill du själv ha?
Uppvärmning och genomgång 30 min
Testa din Atletnivå 90-120 min
- Genomgå hela eller delar av Atlettestet ”Atlet5an”, testet som visar ens fysiska nivå
- Tidsåtgången beroende av deltagarantalet. 10pers/grupp och 75min
Avslutning - med Prisutdelning

Event 2 - Atletträning ”Intro”
Heldag 8 timmar
Föreläsning 1, 50 min
- Vad är Atletträning, Fysikpyramiden samt Atletens 12 budord
10min för ombytte
Atletpass, teknik för basrörelser 1, 75min
- Inriktning på lyft, benböj, drag samt press
Rast 15min
Atletpass, prova ett ordinarie pass, 75min
- Prova på ett Atletpass, nivåanpassad
Lunchrast
Föreläsning 2, 75min
-Atletens förbjudna positioner, träna långsiktigt samt Atletens arbetseffekter och dess reglering
15min för uppvärmning
Atletpass, teknik för olympiska lyft 175min
- Teknik med inriktning på frivändningar och överstöt
Rast 15min
Testa din Atletnivå, 90min+
- Genomgå hela eller delar av Atlettestet ”Atlet5an”
Avslutning
- med bl.a. Prisutdelning

Event 3 - Atlethelg
2st heldagar 2x8timmar

Dag 1
Föreläsning 1, 50 min
- Vad är Atletträning, Fysikpyramiden samt Atletens 12 budord
10min för ombytte
Atletpass, teknik för basrörelser 1, 75min
- Inriktning på lyft, benböj, drag samt press
Rast 15min
Atletpass, prova ett ordinarie pass, 75min
- Prova på ett Atletpass, nivåanpassad
Lunchrast
Föreläsning 2, 75min
-Atletens förbjudna positioner, träna långsiktigt samt Atletens arbetseffekter och dess reglering
15min för uppvärmning
Atletpass, teknik för olympiska lyft 175min
- Teknik med inriktning på frivändningar och överstöt
Rast 15min
Testa din Atletnivå, 90min+
- Genomgå hela eller delar av Atlettestet ”Atlet5an”
Avslutning
- med bl.a. Prisutdelning

Dag 2
Kom igång - Frågor och svar 20min
Atletpass, teknik för olympiska lyft 2, 75min
-Teknik med inriktning på frivändningar och överstöt
Rast 10min
Workshop 1, Prepareträning 1, ca 75min
- flerdimensionella grundpositioner samt vikten av egenvård för bl.a.effektivare återhämtning
Workshop, extrastärkande rörelser, 75 min
-Vi går genom viktiga basrörelser för Atletens utveckling
Lunchrast
Workshop, rörlighetsträning, 60 min
-Vi går genom hur man ökar sin rörlighet
Föreläsning 3 - Atletkost, 50 min
- Kosten som passar till Atletträningen
Workshop, Prepareträning 2, 60 min
- Hur Atleten förbereder sin kropp för belastning
Workshop, Snabbhetsträning, 60 min
- Genomgång av olika snabbhetsrörelser
Avslutning

Träningspasset - AtletPass

Stacks Image 10738
Nyhet!!! Efter sommaren drar vi igång ”minigrupp PT Atletträning” på Crossfit Atum Box i Stadshagen. Atletträning är ett av de mest kompletta träningsystem du kan hitta idag och är en variant av dagens Crossfit. Vi tränar efter ”Element 5 Training”system ,vilket innebär en allround träning av funktionella rörelser på olika intensitetsnivåer.

Från och med oktober (lanseringsdatum inom kort);
Mini PT Atletträning, max 6 pers/grupp
- måndagar kl.7-8 och kl.16-17
- tisdagar kl.7-8 och kl 12-13
- onsdagar kl.16-17
- fredagar kl.7-8,12-13 samt kl 15-16

Introklasser; max 6 pers/grupp
Introklassen 1gg är kostnadsfritt

Allmän info om klasserna
Klassnivåer;
Under introklasserna kan vem som helst delta, allt från motionär till erfaren. Det enda som krävs är att du ska vara träningsvan, vilket innebär att du tränar minst 2 pass i veckan och har gjort det under en längre tid. Efter sommaren kommer klasserna delas in i olika grupper.

Priser;
pass per gång: 500kr inkl gymentré (150kr) (350kr för medlemmar)
10 klippkort – 3250kr
Säsongkort för hösttermin augusti-dec 17veckor, 2pass/vec 9520kr (280kr/pass)
3pass/vec 14280kr (totalt 51pass och 280kr/pass)
Säsongkort för vårtermin, jan till juni, 23 veckor, pass

Bokning:
via mail: gyula@gyula.se
via sms: 0735-345949
adress: Warfvingesväg 26, Stadshagen, Sthlm
T-bana: Stadshagen
Bokningarna måste komma in senast kvällen innan. Avbokningar måste ske minst 24h innan. Platser och tillgänglighet: se hemsida och Facebook ”Atletträning för alla ”.

Atletträning är ett av dem mest kompletta träning du kan hitta idag. Vi tränar efter ”Element 5 Träningssystem” vilket innebär träning av de 5 fyselementen genom de 5 funktionella rörelsebanorna via olika varierad intensitetsnivåer.

1pass – 350 kr och 10pass kort – 3250kr

Bokning till klasserna går endast via mail;gyula@gyula.se eller via sms; 0735-345949

Träningsresan - Atletveckan & Starkareveckan

Stacks Image 10754
Välkommen till årets träningsupplevelse!

På träningsresorna erbjuder vi också olika upplägg inom temat ”Atletträning för alla”. Starkare är gruppen för dig som vill börja träna Atletträning men samtidigt känner dig oerfaren inom området 5 element träning.
Atletvecka är för dig som redan tränar som en Atlet och har god träningserfarenhet.
Läs mer om våra resor länkarna nedan.
Starkareveckan

Läs mer och boka Dig här>>

Atletveckan
Läs mer och boka Dig här>>

Rörelseevolutionen

Stacks Image 10930
Rörelseevolutionen
Bokserien Rörelseevolutionen guidar dig från grunden till toppen. Oavsett var du befinner dig nu år du vägledning och tips för att optimera din hälsa och din träning.