Hållbar Hälsa

för alla

Stacks Image 10646

Hållbar Hälsa för Alla

När evolutionära instinkter överlappar med vårt moderna liv.

Maria och Henrik, två svenska entreprenörer, hälso- och friskvårdsexperter med över 40 års samlad kunskap och erfarenhet.

Vår gemensamma nämnare är att sprida kunskap, erfarenheter och utbilda kring välmående, med influens av nordisk filosofi och kultur samt syn kring hållbarhet.

Naturen är kärnan i vårt koncept och i våra svenska hjärtan. Det rotar oss, för med sig balans och lugn in till våra liv, hjälper oss att fokusera och sätter igång vår kreativitet och energi.

Vår syn på hållbarhälsa är att arbeta holistiskt, mentalt och fysiskt. Vi kopplar ihop våra grundläggande behov med vår miljö, genom att lära oss hur evolutionen har format vår biologi och våra instinkter, samt förstå vikten av hur dessa integrerar med vårt vardagsliv.

Vårt koncept är uppbyggt kring 5 elementära rötter:
Mental hälsa
Fysisk hälsa
Natur
Evolution
Miljö

Kurser
Hållbar Hälsa på Jobbet - Onlinekurs
Sustainable health at work - Online course
Min Hållbara Hälsa - Onlinekurs
My sustainable health - Online course
Hållbar Hälsa Weekend - Event
Sustainable Wellness Weekend - Event
Hållbar Hälsa Bootcamp Weekend för Entrepenörer - Event
Sustainable Wellness Bootcamp/Weekend for Entrepreneurs - Event

Stacks Image 11518
Maria Marenco
CEO & founder
Poethic Green
Stacks Image 11520
Henrik Bramsved
CEO & founder
AerobicWeekends Sweden

Hållbar hälsa på arbetsplatsen betyder I vår mening, att se efter och återskapa mänskliga resurser utan att “slita” ut dem. Bygga upp långsiktigt goda och sunda resultat och även bevara resurser i arbetsmiljön och i arbetsförhållanderna
Maria & Henrik

Välkommen!

Om oss

Stacks Image 11978
Maria Marenco
Digital Health and Wellness Expert | Mental Health CBT / REBT |

| Group training instructor | Advance Sports and Exercise Nutritional Advisor | International Keynote Speaker | Serial entrepreneur and founder of Mentfort & Poethic Green

Formally trained in Sweden and UK

Maria is passionate about sustainable health, she began her journey in the health and wellness industry 1999.

She travels around the world using her multidisciplinary background and experience to highlight the importance of working holistically with our health but also in harmony with our nature and environment.

She is fearlessly unconventional about conventional things and is a catalyst for constructive change in her own life and the world around her.

“I have been a Swedish Londoner for over a decade. When I come home to Sweden, nothing grounds me like connecting with our wonderful and unique Nordic nature”

Mia

__________________________


Expert inom Digitalhälsa och Wellness |Mentalhälsa KBT/RET|

|Gruppträningsinstuktör|Cert.Nutritionsrådgivare för träning och avancerade sporter| International Keynote Speaker| Serieentrepreneur bla.Grundare till Poethic Green

Utbildad både i Sverige och UK


Maria brinner för hållbar hälsa, hon började sin resa inom hälso- och wellness industrin 1999.

Hon reser runt i världen och använder sig av sin tvärvetenskapliga bakgrund samt erfarenhet och jobbar med att förespråka, utbilda samt lyfta fram vikten av att arbeta holistiskt med vår hälsa men också i harmoni med vår natur och miljö.

Hon är ”fearlessly” okonventionell om konventionella saker och är en katalysator för konstruktiv förändring i sitt eget liv och omvärlden.

”Jag har varit en londonsvensk i mer än tio år. När jag är hemma i Sverige är det inget annat som ger mig en sådan fin sinnesro och samhörighet som när jag vistas i vår vackra och unika nordiska natur ”

Mia
Henrik Bramsved
International Presenter, Fitness Entrepreneur, 7 times Swedish Sports Aerobic Champion, 3 times Finalist World Championships.
Founder & CEO AerobicWeekends Sweden.

Henrik have over the past 25 years been working with training and educating Group fitness instructors.

He is also presenting at international fitness events and conferences and have developed the popular fitness holidays - International Fitness & FunWeeks and performed this events 130 times.

Henrik has developed and linked the knowledge of our evolutionary origins regarding biomechanics and functional movement in order to better design training for groups and individuals. The understanding of our physiological development has also meant that the interest in sustainable health is in focus for exercise and lifestyle at the same time as the awareness and humility about the power of nature.
”Back 2 Basics”

__________________________

Träningsinspiratör och internationell presentatör och har under de senaste 25 åren arbetat med utbildning av Gruppträningsinstruktörer på heltid.

Har presenterar även regelbundet på internationella event och konferenser och har utvecklat europas ledande träningresor - International Fitness & FunWeeks som genomförts 130 gånger under de senaste 20 åren.

Henrik har utvecklat och sammankopplat kunskapen om vårt evolutionära ursprung gällande biomekanik och funktionell rörelse för att bättre kunna designa träning för grupper och individer. Förståelsen för vår fysiologiska utveckling har även gjort att intresset för hållbar hälsa är i fokus för träning och livsstil samtidigt som medvetandet och ödmjukheten om naturens kraft.
”Back 2 Basics”


Hållbar Hälsa på Arbetsplatsen

Hälsofrämjande, Förebyggande och Rehabiliterande

Hållbar hälsa på arbetsplatsen betyder I vår mening, att se efter och återskapa bla. mänskliga resurser utan att “slita” ut dem. Bygga upp långsiktigt goda och sunda resultat och även bevara resurser i arbetsmiljön och i arbetsförhållanderna

Våra föreläsare delar med sig av sina kunskap,erfarenheter och praktiska verktyg för hur man genom ett holistiskt sätt skapar rätt förutsättningar för ett långsiktigt och hållbart hälsofrämjande miljö samt aktiviteter I din versamhet och för era medarbetare.
Stacks Image 11990
Efter kursen
Ska du lättare och snabbare identifiera och beskriva sambanden mellan arbetsmiljö, organisation och hälsa.

Målgrupp
Utbildningen vänder sig i första hand till hälsoinspiratörer, friskvårdsansvariga men även för dig som jobbar med personalvård.
Kursinnehåll

MODUL 1

Fysisk Rörelse Back to basic
Evolutionär utveckling och “evolutionary leaps”
Funktionella rörelser 5.5.5 (five movements, movements patterns/direction/ physical elements)
4.A Posture
B. Analysera och förbättra din hållning
5. Träning och motion- exercise and recreation lär dig att förstå skillnad
mellan träning och motion vad, hur ofta, minimi nivå
6. Smygträna på jobbet

MODUL 2
Vad är mentalhälsa/ psykiskhälsa?
Vi tittar på existerande metodik, utforskar forntida filosofier, samhällsutveckling samt utreder vanliga missuppfattningar som indirekt eller indirekt påverkar vår mentala välmående.

Psykiskvälmående på jobbet – Varför är det viktigt med friska arbetsplatser och hur kan medvetenhet om mentalhälsa medföra värde till oss själva och vår miljö
Psyskiskvälbefinnande på arbetsplatsen
Skyddsfaktorer och riskfaktorer
Arbetsrelaterade betingelser ( engelska. conditions)

MODUL 3
Vanor och rutiner + basala behov
Återhämtning och sömn
Motivation och belöning
Quiz. Multiple choices
Tid: No time limit 60% pass

MODUL 4
Vertygslådan (videos, workshops, pdf hand-outs)
Kropp styrkerutiner, circulation, rörlighet, stabilitet och balans
Mindfulness och andningsrum, bodyscan
Formulär och checklistor

Sustainable Wellness Weekend

Stacks Image 12044

Sustainable Wellness Bootcamp/Weekend for Entreprenours

Stacks Image 11943

Q & A

Questions…